22 martie 2023
Views: 100
Id: 22714
 • Raporteaza acest anunt
  Login Required
 • Trimite acest anunt
Media
  Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 25.04.2023

Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 25.04.2023

Bai : Teren
Tip proprietate : Teren
Suprafata : 490545
Vanzator: Firma
Stare: Folosit
Scop anunt: Vanzare
Zona: Comuna Punghina, jud. Mehedinti
Descriere:

Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 15195512, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/302/2016, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018, scoate la vanzare:

 

TEREN EXTRAVILAN + INVESTITIE VITA DE VIE cu S = 490.545 mp., valorificate in bloc, pornind de la pretul total de 328.665,00 Euro pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), conform hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC Tecnogreen SRL din data de 17.11.2022, respectiv:

 

 • Teren extravilan si vita de vie in suprafata de 112 mp. situat in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50232 si nr. cadastral 50232 la pretul de pornire a licitatie in suma de 90.525,00 Euro;
 • Teren extravilan si vita de vie in suprafata de 356 mp. situat in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 51384 si nr. cadastral 51384 la pretul de pornire a licitatie in suma de 47.810,00 Euro;
 • Teren extravilan si vita de vie in suprafata de 285 mp. situat in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 51385 si nr. cadastral 51385 la pretul de pornire a licitatie in suma de 42.400,00 Euro;
 • Teren extravilan si vita de vie in suprafata de 792 mp. situat in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50877 si nr. cadastral 50877 la pretul de pornire a licitatie in suma de 147.930,00 Euro;

 

Pretul de pornire a licitatiei pentru toate bunurile imobile terenuri, valorificate in bloc in suprafata totala de 490.545 mp., este in cuantum de 328.665,00 Euro (echivalentul in lei la cursul  BNR din ziua platii), conform Raportului de evaluare nr. 121/08.11.2022.

 

Valoarea investiei aflata pe terenul extravilan in suprafata de 490.545 mp., este in cuantum de 0,00 Euro conform Raportul de evaluare si Completare la Raportul de evaluare nr. 121/08.11.2022.

 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 25.04.2023, orele 1400.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018.

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL deschis la Exim Bank S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047, pana la data de 24.04.2023 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA, pentru toate bunurile imobile valorificate in bloc.

 

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare, documentele în copie xerox din care rezultă faptul că au fost achitate garanția de licitație, contravaloarea caietului de sarcini, actele prevazute in caietul de sarcini pentru participare la licitatie, la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. sau la sediul ales al lichidatorului judiciar, pana la data de 24.04.2023 orele 17:00.

 

Sarcini inscrise in CF nr. 50232 cu suprafata de 135.112 mp: MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL conform Act Notarial nr. 961 din 28/07/2017 emis de BNP Scrieciu Isabella Rodica.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul ales al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.

timing
timeings:
 • Monday12:00 AM - 12:00 AM
 • Tuesday12:00 AM - 12:00 AM
 • Wednesday12:00 AM - 12:00 AM
 • Thursday12:00 AM - 12:00 AM
 • Friday12:00 AM - 12:00 AM
 • Saturday12:00 AM - 12:00 AM
 • Sunday12:00 AM - 12:00 AM
Informatii pret
Pret: 32 866 RON
Categorie:   
Related Listings
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us
Send Your Bid
Trimite mesaj